Til Forsiden
L
ATC kode 
L Antineoplastiske og immunomodulerende midler
L01 Antineoplastiske stoffer
L01A Alkyleringsmidler
L01AA Kvælstofsennepsgas-analoger
L01AA01 Cyclophosphamid
L01AA02 Chlorambucil
L01AA03 Melphalan
L01AA05 Chlormethin
L01AA06 Ifosfamid
L01AA07 Trofosfamid
L01AA08 Prednimustin
L01AA09 Bendamustin
L01AA10 Melphalanflufenamid
L01AB Alkylsulfonater
L01AB01 Busulfan
L01AB02 Treosulfan
L01AB03 Mannosulfan
L01AC Ethyleniminer
L01AC01 Thiotepa
L01AC02 Triaziquon
L01AC03 Carboquon
L01AD Nitrosoureastoffer
L01AD01 Carmustin
L01AD02 Lomustin
L01AD03 Semustin
L01AD04 Streptozocin
L01AD05 Fotemustin
L01AD06 Nimustin
L01AD07 Ranimustin
L01AD08 Uramustin
L01AG Epoxider
L01AG01 Etoglucid
L01AX Andre alkyleringsmidler
L01AX01 Mitobronitol
L01AX02 Pipobroman
L01AX03 Temozolomid
L01AX04 Dacarbazin
L01B Antimetabolitter
L01BA Folsyre-analoger
L01BA01 Methotrexat
L01BA03 Raltitrexed
L01BA04 Pemetrexed
L01BA05 Pralatrexat
L01BB Purin-analoger
L01BB02 Mercaptopurin
L01BB03 Tioguanin
L01BB04 Cladribin
L01BB05 Fludarabin
L01BB06 Clofarabin
L01BB07 Nelarabin
L01BC Pyrimidin-analoger
L01BC01 Cytarabin
L01BC02 Fluoruracil
L01BC03 Tegafur
L01BC04 Carmofur
L01BC05 Gemcitabin
L01BC06 Capecitabin
L01BC07 Azacitidin
L01BC08 Decitabin
L01BC09 Floxuridin
L01BC52 Fluoruracil, kombinationer
L01BC53 Tegafur, komb.
L01BC58 Decitabin, kombinationer
L01BC59 Trifluridin, kombinationer
L01C Plantealkaloider og andre naturprodukter
L01CA Vinca-alkaloider og analoger
L01CA01 Vinblastin
L01CA02 Vincristin
L01CA03 Vindesin
L01CA04 Vinorelbin
L01CA05 Vinflunin
L01CA06 Vintafolid
L01CB Podophyllotoxin-derivater
L01CB01 Etoposid
L01CB02 Teniposid
L01CC Colchicin-derivater
L01CC01 Demecolcin
L01CD Taxaner
L01CD01 Paclitaxel
L01CD02 Docetaxel
L01CD03 Paclitaxel poliglumex
L01CD04 Cabazitaxel
L01CD51 Paclitaxel og encequidar
L01CE Topoisomerase 1 hæmmere
L01CE01 Topotecan
L01CE02 Irinotecan
L01CE03 Etirinotecan pegol
L01CE04 Belotecan
L01CX Andre plantealkaloider og naturprodukter
L01CX01 Trabectedin
L01D Cytotoksiske antibiotika og beslægtede stoffer
L01DA Actinomyciner
L01DA01 Dactinomycin
L01DB Anthracycliner og beslægtede stoffer
L01DB01 Doxorubicin
L01DB02 Daunorubicin
L01DB03 Epirubicin
L01DB04 Aclarubicin
L01DB05 Zorubicin
L01DB06 Idarubicin
L01DB07 Mitoxantron
L01DB08 Pirarubicin
L01DB09 Valrubicin
L01DB10 Amrubicin
L01DB11 Pixantron
L01DC Andre cytotoxiske antibiotika
L01DC01 Bleomycin
L01DC02 Plicamycin
L01DC03 Mitomycin
L01DC04 Ixabepilon
L01E Proteinkinasehæmmere
L01EA Bcr-abl tyrosinkinasehæmmere
L01EA01 Imatinib
L01EA02 Dasatinib
L01EA03 Nilotinib
L01EA04 Bosutinib
L01EA05 Ponatinib
L01EA06 Asciminib
L01EB Epidermal vækstfaktor receptor (egfr)-tyrosinkinasehæmmere
L01EB01 Gefitinib
L01EB02 Erlotinib
L01EB03 Afatinib
L01EB04 Osimertinib
L01EB05 Rociletinib
L01EB06 Olmutinib
L01EB07 Dacomitinib
L01EB08 Icotinib
L01EB09 Lazertinib
L01EB10 Mobocertinib
L01EB11 Aumolertinib
L01EC B-raf serin-threoninkinase (braf) hæmmere
L01EC01 Vemurafenib
L01EC02 Dabrafenib
L01EC03 Encorafenib
L01ED Anaplastisk lymfom kinase (alk) hæmmere
L01ED01 Crizotinib
L01ED02 Ceritinib
L01ED03 Alectinib
L01ED04 Brigatinib
L01ED05 Lorlatinib
L01EE Mitogen-aktiverede proteinkinase (mek) hæmmere
L01EE01 Trametinib
L01EE02 Cobimetinib
L01EE03 Binimetinib
L01EE04 Selumetinib
L01EF Cyclin-afhængig kinase (cdk) hæmmere
L01EF01 Palbociclib
L01EF02 Ribociclib
L01EF03 Abemaciclib
L01EG Mammalian target of rapamycin (mtor) kinase hæmmere
L01EG01 Temsirolimus
L01EG02 Everolimus
L01EG03 Ridaforolimus
L01EG04 Sirolimus
L01EH Human epidermal vækstfaktor receptor 2 (her2) tyrosinkinase hæmmere
L01EH01 Lapatinib
L01EH02 Neratinib
L01EH03 Tucatinib
L01EJ Janus associerede kinase (jak) hæmmere
L01EJ01 Ruxolitinib
L01EJ02 Fedratinib
L01EJ03 Pacritinib
L01EJ04 Momelotinib
L01EK Vaskulær endotelial vækstfaktor receptor (vegfr)-tyrosinkinase hæmmere
L01EK01 Axitinib
L01EK02 Cediranib
L01EK03 Tivozanib
L01EK04 Fruquintinib
L01EL Bruton's tyrosinkinase (btk) hæmmere
L01EL01 Ibrutinib
L01EL02 Acalabrutinib
L01EL03 Zanubrutinib
L01EL04 Orelabrutinib
L01EL05 Pirtobrutinib
L01EM Phosphatidylinositol-3-kinase (pi3k) hæmmere
L01EM01 Idelalisib
L01EM02 Copanlisib
L01EM03 Alpelisib
L01EM04 Duvelisib
L01EM05 Parsaclisib
L01EN Fibroblast vækstfaktor receptor (fgfr) tyrosinkinasehæmmere
L01EN01 Erdafitinib
L01EN02 Pemigatinib
L01EN03 Infigratinib
L01EN04 Futibatinib
L01EX Andre proteinkinasehæmmere
L01EX01 Sunitinib
L01EX02 Sorafenib
L01EX03 Pazopanib
L01EX04 Vandetanib
L01EX05 Regorafenib
L01EX06 Masitinib
L01EX07 Cabozantinib
L01EX08 Lenvatinib
L01EX09 Nintedanib
L01EX10 Midostaurin
L01EX11 Quizartinib
L01EX12 Larotrectinib
L01EX13 Gilteritinib
L01EX14 Entrectinib
L01EX15 Pexidartinib
L01EX17 Capmatinib
L01EX18 Avapritinib
L01EX19 Ripretinib
L01EX21 Tepotinib
L01EX22 Selpercatinib
L01EX23 Pralsetinib
L01EX24 Surufatinib
L01EX25 Umbralisib
L01EX26 Sitravatinib
L01EX27 Capivasertib
L01F Monoklonale antistoffer og antistof-lægemiddel-konjugater
L01FA Anti-cd20 monoklonale antistoffer
L01FA01 Rituximab
L01FA02 Ofatumumab
L01FA03 Obinutuzumab
L01FB Anti-cd22 monoklonale antistoffer
L01FB01 Inotuzumab ozogamicin
L01FB02 Moxetumomab pasudotox
L01FC Anti-cd38 monoklonale antistoffer
L01FC01 Daratumumab
L01FC02 Isatuximab
L01FD Human epidermal vækstfaktor receptor 2 (her2) hæmmere
L01FD01 Trastuzumab
L01FD02 Pertuzumab
L01FD03 Trastuzumab emtansin
L01FD04 Trastuzumab deruxtecan
L01FD05 Trastuzumab duocarmazin
L01FD06 Margetuximab
L01FE Epidermal vækstfaktor receptor (egfr) hæmmere
L01FE01 Cetuximab
L01FE02 Panitumumab
L01FE03 Necitumumab
L01FF Pd-1/pdl-1 (programmed cell death protein 1/death ligand 1) hæmmere
L01FF01 Nivolumab
L01FF02 Pembrolizumab
L01FF03 Durvalumab
L01FF04 Avelumab
L01FF05 Atezolizumab
L01FF06 Cemiplimab
L01FF07 Dostarlimab
L01FF08 Prolgolimab
L01FF09 Tislelizumab
L01FF10 Retifanlimab
L01FF11 Sugemalimab
L01FF12 Serplulimab
L01FF13 Toripalimab
L01FG Vaskulær endotelial vækstfaktor (vegf/vegfr) hæmmere
L01FG01 Bevacizumab
L01FG02 Ramucirumab
L01FX Andre monoklonale antistoffer og antistof-lægemiddel-konjugater
L01FX01 Edrecolomab
L01FX02 Gemtuzumab ozogamicin
L01FX03 Catumaxomab
L01FX04 Ipilimumab
L01FX05 Brentuximab vedotin
L01FX06 Dinutuximab beta
L01FX07 Blinatumomab
L01FX08 Elotuzumab
L01FX09 Mogamulizumab
L01FX10 Olaratumab
L01FX11 Bermekimab
L01FX12 Tafasitamab
L01FX13 Enfortumab vedotin
L01FX14 Polatuzumab vedotin
L01FX15 Belantamab mafodotin
L01FX16 Oportuzumab monatox
L01FX17 Sacituzumab govitecan
L01FX18 Amivantamab
L01FX19 Sabatolimab
L01FX20 Tremelimumab
L01FX21 Naxitamab
L01FX22 Loncastuximab tesirin
L01FX23 Tisotumab vedotin
L01FX24 Teclistamab
L01FX25 Mosunetuzumab
L01FX26 Mirvetuximab soravtansin
L01FX27 Epcoritamab
L01FX28 Glofitamab
L01FX29 Talquetamab
L01FY Kombinationer af monoklonale antistoffer og antistof-lægemiddel-konjugat
L01FY01 Pertuzumab og trastuzumab
L01FY02 Nivolumab og relatlimab
L01FY03 Prolgolimab og nurulimab
L01X Andre antineoplastiske stoffer
L01XA Platin-forbindelser
L01XA01 Cisplatin
L01XA02 Carboplatin
L01XA03 Oxaliplatin
L01XA04 Satraplatin
L01XA05 Polyplatillen
L01XB Methylhydraziner
L01XB01 Procarbazin
L01XD Sensibilatorer til fotodynamisk/stråle-terapi
L01XD01 Porfimernatrium
L01XD03 Methylaminolevulinat
L01XD04 Aminolevulinsyre
L01XD05 Temoporfin
L01XD06 Efaproxiral
L01XD07 Padeliporfin
L01XF Retinoider til cancerbehandling
L01XF01 Tretinoin
L01XF02 Alitretinoin
L01XF03 Bexaroten
L01XG Proteasomhæmmere
L01XG01 Bortezomib
L01XG02 Carfilzomib
L01XG03 Ixazomib
L01XH Histondeacetylase (hdac) hæmmere
L01XH01 Vorinostat
L01XH02 Romidepsin
L01XH03 Panobinostat
L01XH04 Belinostat
L01XH05 Entinostat
L01XJ Hedgehog pathway hæmmere
L01XJ01 Vismodegib
L01XJ02 Sonidegib
L01XJ03 Glasdegib
L01XK Poly (adp-ribose) polymerase (parp) hæmmere
L01XK01 Olaparib
L01XK02 Niraparib
L01XK03 Rucaparib
L01XK04 Talazoparib
L01XK05 Veliparib
L01XK06 Pamiparib
L01XK52 Niraparib og abirateron
L01XL Antineoplastisk celle- og genterapi
L01XL01 Sitimagen ceradenovec
L01XL02 Talimogen laherparepvec
L01XL03 Axicabtagen ciloleucel
L01XL04 Tisagenlecleucel
L01XL05 Ciltacabtagen autoleucel
L01XL06 Brexucabtagen autoleucel
L01XL07 Idecabtagen vicleucel
L01XL08 Lisocabtagene maraleucel
L01XL09 Tabelecleucel
L01XL10 Nadofaragen firadenovec
L01XL11 Lifileucel
L01XX Andre neoplastiske stoffer
L01XX01 Amsacrin
L01XX02 Asparaginase
L01XX03 Altretamin
L01XX05 Hydroxycarbamid
L01XX07 Lonidamin
L01XX08 Pentostatin
L01XX10 Masoprocol
L01XX11 Estramustin
L01XX16 Mitoguazon
L01XX18 Tiazofurin
L01XX23 Mitotan
L01XX24 Pegaspargase
L01XX27 Arsentrioxid
L01XX29 Denileukin diftitox
L01XX33 Celecoxib
L01XX35 Anagrelid
L01XX36 Oblimersen
L01XX40 Omacetaxine mepesuccinat
L01XX41 Eribulin
L01XX44 Aflibercept
L01XX52 Venetoclax
L01XX53 Vosaroxin
L01XX57 Plitidepsin
L01XX58 Epacadostat
L01XX59 Enasidenib
L01XX62 Ivosidenib
L01XX66 Selinexor
L01XX67 Tagraxofusp
L01XX69 Lurbinectedin
L01XX72 Tazemetostat
L01XX73 Sotorasib
L01XX74 Belzutifan
L01XX75 Tebentafusp
L01XX77 Adagrasib
L01XX78 Navitoclax
L01XX79 Eflornithin
L01XX80 Imetelstat
L01XY Kombinationer af antineoplastiske stoffer
L01XY01 Cytarabin og daunorubicin
L02 Endocrin terapi
L02A Hormoner og beslægtede stoffer
L02AA Østrogener
L02AA01 Diethylstilbestrol
L02AA02 Polyestradiolphosphat
L02AA03 Ethinylestradiol
L02AA04 Fosfestrol
L02AB Gestagener
L02AB01 Megestrol
L02AB02 Medroxyprogesteron
L02AB03 Gestonoron
L02AE Gonadotropin-releasing hormon analoger
L02AE01 Buserelin
L02AE02 Leuprorelin
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin
L02AE05 Histrelin
L02AE51 Leuprorelin og bicalutamid
L02AX Andre hormoner
L02B Hormon-antagonister og lign. stoffer
L02BA Anti-østrogener
L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifen
L02BA03 Fulvestrant
L02BA04 Elacestrant
L02BB Anti-androgener
L02BB01 Flutamid
L02BB02 Nilutamid
L02BB03 Bicalutamid
L02BB04 Enzalutamid
L02BB05 Apalutamid
L02BB06 Darolutamid
L02BG Aromatase inhibitorer
L02BG01 Aminogluthetimid
L02BG02 Formestan
L02BG03 Anastrozol
L02BG04 Letrozol
L02BG05 Vorozol
L02BG06 Exemestan
L02BX Andre hormon-antagonister og lign. stoffer
L02BX01 Abarelix
L02BX02 Degarelix
L02BX03 Abirateron
L02BX04 Relugolix
L02BX53 Abirateron og prednisolon
L03 Immunstimulerende midler
L03A Immunstimulanter
L03AA Kolonistimulerende faktorer
L03AA02 Filgrastim
L03AA03 Molgramostim
L03AA09 Sargramostim
L03AA10 Lenograstim
L03AA12 Ancestim
L03AA13 Pegfilgrastim
L03AA14 Lipegfilgrastim
L03AA15 Balugrastim
L03AA16 Empegfilgrastim
L03AA17 Pegteograstim
L03AA18 Efbemalenograstim alfa
L03AA19 Eflapegrastim
L03AB Interferoner
L03AB01 Interferon alfa naturligt
L03AB02 Interferon beta naturligt
L03AB03 Interferon gamma
L03AB04 Interferon alfa-2a
L03AB05 Interferon alfa-2b
L03AB06 Interferon alfa-n1
L03AB07 Interferon beta-1a
L03AB08 Interferon beta-1b
L03AB09 Interferon alfacon-1
L03AB10 Peginterferon alfa-2b
L03AB11 Peginterferon alfa-2a
L03AB12 Albinterferon alfa-2b
L03AB13 Peginterferon beta-1a
L03AB14 Cepeginterferon alfa-2b
L03AB15 Ropeginterferon alfa-2b
L03AB16 Peginterferon alfacon-2
L03AB17 Sampeginterferon beta-1a
L03AB60 Peginterferon-alfa-2b, komb.
L03AB61 Peginterferon alfa-2a, kombinationer
L03AC Interleukiner
L03AC01 Aldesleukin
L03AC02 Oprelvekin
L03AX Andre immunstimulanter
L03AX01 Lentinan
L03AX02 Roquinimex
L03AX03 Bcg vaccine
L03AX04 Pegademase
L03AX05 Pidotimod
L03AX07 Poly i:c
L03AX08 Poly iclc
L03AX09 Thymopentin
L03AX10 Immunocyanin
L03AX11 Tasonermin
L03AX12 Melanoma vaccine
L03AX13 Glatirameracetat
L03AX14 Histamindihydrochlorid
L03AX15 Mifamurtid
L03AX16 Plerixafor
L03AX17 Sipuleucel-t
L03AX18 Cridanimod
L03AX19 Dasiprotimut-t
L03AX21 Elapegademase
L03AX22 Leniolisib
L04 Immunsuppressiva
L04A Immunsuppressiva
L04AA Selektive immunsuppressiva
L04AA03 Antilymfocyt immunoglobulin
L04AA04 Antithymocyt immunoglobulin
L04AA06 Mycophenolsyre
L04AA15 Alefacept
L04AA19 Gusperimus
L04AA22 Abetimus
L04AA24 Abatacept
L04AA28 Belatacept
L04AA32 Apremilast
L04AA40 Cladribin
L04AA41 Imlifidase
L04AA48 Belumosudil
L04AA58 Efgartigimod alfa
L04AB Tumor necrosis factor alpha (tnf-alfa) hæmmere
L04AB01 Etanercept
L04AB02 Infliximab
L04AB03 Afelimomab
L04AB04 Adalimumab
L04AB05 Certolizumab pegol
L04AB06 Golimumab
L04AB07 Opinercept
L04AC Interleukinhæmmere
L04AC01 Daclizumab
L04AC02 Basiliximab
L04AC03 Anakinra
L04AC04 Rilonacept
L04AC05 Ustekinumab
L04AC07 Tocilizumab
L04AC08 Canakinumab
L04AC09 Briakinumab
L04AC10 Secukinumab
L04AC11 Siltuximab
L04AC12 Brodalumab
L04AC13 Ixekizumab
L04AC14 Sarilumab
L04AC15 Sirukumab
L04AC16 Guselkumab
L04AC17 Tildrakizumab
L04AC18 Risankizumab
L04AC19 Satralizumab
L04AC20 Netakimab
L04AC21 Bimekizumab
L04AC22 Spesolimab
L04AC23 Olokizumab
L04AC24 Mirikizumab
L04AC25 Levilimab
L04AD Calcineurinhæmmere
L04AD01 Ciclosporin
L04AD02 Tacrolimus
L04AD03 Voclosporin
L04AE Sphingosin 1-phosphat (s1p) receptormodulatorer
L04AE01 Fingolimod
L04AE02 Ozanimod
L04AE03 Siponimod
L04AE04 Ponesimod
L04AE05 Etrasimod
L04AF Janus associerede kinase (jak) hæmmere
L04AF01 Tofacitinib
L04AF02 Baricitinib
L04AF03 Upadacitinib
L04AF04 Filgotinib
L04AF05 Itacitinib
L04AF06 Peficitinib
L04AF07 Deucravacitinib
L04AF08 Ritlecitinib
L04AG Monoklonale antistoffer
L04AG01 Muromonab-cd3
L04AG02 Efalizumab
L04AG03 Natalizumab
L04AG04 Belimumab
L04AG05 Vedolizumab
L04AG06 Alemtuzumab
L04AG07 Begelomab
L04AG08 Ocrelizumab
L04AG09 Emapalumab
L04AG10 Inebilizumab
L04AG11 Anifrolumab
L04AG12 Ofatumumab
L04AG13 Teprotumumab
L04AG14 Ublituximab
L04AG15 Divozilimab
L04AG16 Rozanolixizumab
L04AH Mammalian target of rapamycin (mtor) kinasehæmmere
L04AH01 Sirolimus
L04AH02 Everolimus
L04AJ Komplementhæmmere
L04AJ01 Eculizumab
L04AJ02 Ravulizumab
L04AJ03 Pegcetacoplan
L04AJ04 Sutimlimab
L04AJ05 Avacopan
L04AJ06 Zilucoplan
L04AJ07 Crovalimab
L04AJ08 Iptacopan
L04AJ09 Danicopan
L04AK Dihydroorotat dehydrogenase (dhodh) hæmmere
L04AK01 Leflunomid
L04AK02 Teriflunomid
L04AX Andre immunosuppressiva
L04AX01 Azathioprin
L04AX02 Thalidomid
L04AX03 Methotrexat
L04AX04 Lenalidomid
L04AX05 Pirfenidon
L04AX06 Pomalidomid
L04AX07 Dimethylfumarat
L04AX08 Darvadstrocel
L04AX09 Diroximelfumarat
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 15.04.2024 - 28.04.2024. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 17.04.2024.