Til Forsiden
D
Virksomt stofATC-kode
Dabigatran etexilat QB01AE07
Dabigatranetexilat B01AE07
Dabrafenib L01EC02
Dabrafenib QL01EC02
Dacarbazin QL01AX04
Dacarbazin L01AX04
Daclatasvir J05AP07
Daclatasvir QJ05AP07
Daclatasvir, asunaprevir og beclabuvir QJ05AP58
Daclatasvir, asunaprevir og beclabuvir J05AP58
Daclizumab L04AC01
Daclizumab QL04AC01
Daclizumab QL04AA08
Dacomitinib QL01EB07
Dacomitinib L01EB07
Dactinomycin L01DA01
Dactinomycin QL01DA01
Dalbavancin QJ01XA04
Dalbavancin J01XA04
Dalteparin B01AB04
Dalteparin QB01AB04
Danaparoid QB01AB09
Danaparoid B01AB09
Danazol G03XA01
Danazol QG03XA01
Danicopan QL04AJ09
Danicopan L04AJ09
Danofloxacin QJ01MA92
Dantrolen M03CA01
Dantrolen og derivater M03CA
Dantron A06AB03
Dantron QA06AB03
Dantron, incl. kombinationer QA06AG03
Dantron, incl. kombinationspræparater A06AG03
Dantron, kombinationer QA06AB53
Dantron, kombinationspræparater A06AB53
Dapagliflozin A10BK01
Dapagliflozin QA10BK01
Dapiprazol QS01EX02
Dapiprazol S01EX02
Dapivirin QG01AX17
Dapivirin G01AX17
Dapoxetin G04BX14
Dapoxetin QG04BX14
Daprodustat QB03XA07
Daprodustat B03XA07
Dapson D10AX05
Dapson J04BA02
Dapson QD10AX05
Dapson QJ04BA02
Dapson og rifampicin QJ04BA50
Dapson og rifampicin J04BA50
Dapson, rifampicin og clofazimin J04BA51
Dapson, rifampicin og clofazimin QJ04BA51
Daptomycin QJ01XX09
Daptomycin J01XX09
Daratumumab L01FC01
Daratumumab QL01FC01
Darbepoetin alfa QB03XA02
Darbepoetin alfa B03XA02
Daridorexant N05CJ03
Daridorexant QN05CJ03
Darifenacin QG04BD10
Darifenacin G04BD10
Darolutamid L02BB06
Darolutamid QL02BB06
Darunavir QJ05AE10
Darunavir QJ05AF11
Darunavir J05AE10
Darunavir og cobicistat J05AR14
Darunavir og cobicistat QJ05AR14
Darunavir og ritonavir QJ05AR26
Darunavir og ritonavir J05AR26
Darvadstrocel L04AX08
Darvadstrocel QL04AX08
Dasabuvir QJ05AP09
Dasabuvir J05AP09
Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir J05AP52
Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir QJ05AP52
Dasatinib QL01EA02
Dasatinib L01EA02
Dasiglucagon H04AA02
Dasiglucagon QH04AA02
Dasiprotimut-t QL03AX19
Dasiprotimut-t L03AX19
Daunorubicin L01DB02
Daunorubicin QL01DB02
Deanol N06BX04
Debrisoquin QC02CC04
Debrisoquin C02CC04
Decamethoxin D08AJ10
Decamethoxin QD08AJ10
Decamethrin P03BA03
Decitabin QL01BC08
Decitabin L01BC08
Decitabin, kombinationer L01BC58
Decitabin, kombinationer QL01BC58
Decongestanter og andre nasalmidler t. lokalt brug QR01A
Decoquinat QP51BX04
Deferasirox V03AC03
Deferasirox QV03AC03
Deferipron QV03AC02
Deferipron V03AC02
Deferoxamin V03AC01
Deferoxamin QV03AC01
Defibrotid QB01AX01
Defibrotid B01AX01
Deflaxacort QH02AB13
Deflazacort H02AB13
Degarelix L02BX02
Degarelix QL02BX02
Dekongestanter og andre midler mod sygdomme i næsehulen til lokalt brug R01A
Dekongestanter og antiallergika S01G
Dekongestanter og antiallergika QS01G
Delafloxacin QJ01MA23
Delafloxacin J01MA23
Delamanid J04AK06
Delamanid QJ04AK06
Delandistrogen moxeparvovec M09AX15
Delandistrogen moxeparvovec QM09AX15
Delapril C09AA12
Delapril QC09AA12
Delapril og diuretika QC09BA12
Delapril og diuretika C09BA12
Delapril og manidipin C09BB12
Delapril og manidipin QC09BB12
Delavirdin QJ05AG02
Delavirdin J05AG02
Delgocitinib D11AH11
Delgocitinib QD11AH11
Delmadinon QG03DX91
Deltamethrin QP53AC11
Dembrexinhydrochlorid QR05CB90
Demecarium QS01EB04
Demecarium S01EB04
Demeclocyclin QJ01AA01
Demeclocyclin QD06AA01
Demeclocyclin D06AA01
Demeclocyclin J01AA01
Demecolcin L01CC01
Demecolcin QL01CC01
Demegeston QG03DB05
Demegeston G03DB05
Demoxytocin H01BB01
Demoxytocin QH01BB01
Denaverin QG02CX90
Denguefeber vacciner J07BX04
Denileukin diftitox L01XX29
Denileukin diftitox QL01XX29
Denosumab M05BX04
Denosumab QM05BX04
Deoxycholsyre D11AX24
Deoxycholsyre QD11AX24
Deptropin QR06AX16
Deptropin R06AX16
Dequalin QD08AH01
Dequalin QG01AC05
Dequalinium D08AH01
Dequalon G01AC05
Dequalon R02AA02
Deracoxib QM01AH94
Dermatansulfat B01AX04
Dermatansulfat QB01AX04
Dermatologica QD
Dermatologiske midler D
Desaspidin P02DX01
Deserpidin QC02AA05
Deserpidin C02AA05
Deserpidin og diuretika C02LA03
Desfesoterodin G04BD13
Desfesoterodin QG04BD13
Desfluran N01AB07
Desfluran QN01AB07
Desinfektionsmidler QG52A
Desipramin N06AA01
Desipramin QN06AA01
Desirudin QB01AE01
Desirudin B01AE01
Deslanosid C01AA07
Deslanosid QC01AA07
Desloratadin QR06AX27
Desloratadin R06AX27
Deslorelin QH01CA93
Desmopressin QH01BA02
Desmopressin H01BA02
Desogestrel G03AC09
Desogestrel QG03AC09
Desogestrel og ethinylestradiol QG03AB05
Desogestrel og ethinylestradiol QG03AA09
Desogestrel og ethinylestradiol G03AB05
Desogestrel og ethinylestradiol G03AA09
Desogestrel og østrogen G03FB10
Desogestrel og østrogen QG03FB10
Desonid QD07AB08
Desonid D07AB08
Desonid S01BA11
Desonid QS01BA11
Desonid og antiseptika D07BB02
Desonid og antiseptika QD07BB02
Desoximetason QD07XC02
Desoximetason QD07AC03
Desoximetason D07AC03
Desoximetason D07XC02
Desoxycorton H02AA03
Desoxycorton QH02AA03
Desoxyribonuclease QB06AA10
Desoxyribonuclease B06AA10
Destomycin a QP52AX05
Desvenlafaxin QN06AX23
Desvenlafaxin N06AX23
Detomidin QN05CM90
Deucravacitinib QL04AF07
Deucravacitinib L04AF07
Deutetrabenazin N07XX16
Deutetrabenazin QN07XX16
Dexametason QS01CB01
Dexamethason QS01BA01
Dexamethason QR01AD03
Dexamethason S01BA01
Dexamethason S01CB01
Dexamethason R01AD03
Dexamethason QS03BA01
Dexamethason QS02BA06
Dexamethason S02BA06
Dexamethason S03BA01
Dexamethason QA01AC02
Dexamethason QD07AB19
Dexamethason QH02AB02
Dexamethason QD07XB05
Dexamethason QD10AA03
Dexamethason H02AB02
Dexamethason A01AC02
Dexamethason D10AA03
Dexamethason D07XB05
Dexamethason D07AB19
Dexamethason C05AA09
Dexamethason og antibiotika D07CB04
Dexamethason og antibiotika QD07CB04
Dexamethason og antiinfectiva S03CA01
Dexamethason og antiinfectiva S02CA06
Dexamethason og antiinfectiva S01CA01
Dexamethason og antiinfectiva QS02CA06
Dexamethason og antiinfectiva QS03CA01
Dexamethason og antiinfectiva QS01CA01
Dexamethason, komb. QR01AD53
Dexamethason, komb. QH02BX90
Dexamethason, kombinationer R01AD53
Dexamfetamin QN06BA02
Dexamfetamin N06BA02
Dexbrompheniramin QR06AB06
Dexbrompheniramin R06AB06
Dexbrompheniramin, komb. QR06AB56
Dexbrompheniramin, kombinationer R06AB56
Dexchlorpheniramin R06AB02
Dexchlorpheniramin QR06AB02
Dexchlorpheniramin, komb. QR06AB52
Dexchlorpheniramin, kombinationer R06AB52
Dexetimid N04AA08
Dexfenfluramin A08AA04
Dexibuprofen M01AE14
Dexibuprofen QM01AE14
Dexketoprofen QM01AE17
Dexketoprofen QM02AA27
Dexketoprofen M01AE17
Dexketoprofen M02AA27
Dexlansoprazol A02BC06
Dexlansoprazol QA02BC06
Dexmedetomidin N05CM18
Dexmedetomidin QN05CM18
Dexmethylphenidat QN06BA11
Dexmethylphenidat N06BA11
Dexmethylphenidat og serdexmethylphenidat N06BA15
Dexmethylphenidat og serdexmethylphenidat QN06BA15
Dexpanthenol QS01XA12
Dexpanthenol S01XA12
Dexpanthenol QD03AX03
Dexpanthenol QA11HA30
Dexpanthenol A11HA30
Dexpanthenol D03AX03
Dexrabeprazol A02BC07
Dexrabeprazol QA02BC07
Dexrazoxan V03AF02
Dexrazoxan QV03AF02
Dextran QB05AA05
Dextran B05AA05
Dextranomer D03AX02
Dextranomer QD03AX02
Dextromethorphan R05DA09
Dextromethorphan QR05DA09
Dextromethorphan, kombinationer QN07XX59
Dextromethorphan, kombinationer N07XX59
Dextromoramid N02AC01
Dextromoramid QN02AC01
Dextropropoxyphen QN02AC04
Dextropropoxyphen N02AC04
Dextropropoxyphen, komb. excl. psykoleptika N02AC54
Dextropropoxyphen, komb. excl. psykoleptika QN02AC54
Dextropropoxyphen, komb. med psykoleptika QN02AC74
Dextropropoxyphen, komb. med psykoleptika N02AC74
Dextrothyroxin C10AX01
Dextrothyroxin QC10AX01
Dezocin N02AX03
Dezocin QN02AX03
Diacerein QM01AX21
Diacerein M01AX21
Diagnostika QS01J
Diagnostika QV04
Diagnostika V04
Diagnostika S01J
Diaminopyrimidiner P01BD
Diamorphin N07BC06
Diamorphin QN07BC06
Diarremidler, intestinale antiinflammatorika/antiinfektiva QA07
Diastase QA09AA01
Diastase A09AA01
Diatrizoinsyre V08AA01
Diatrizoinsyre QV08AA01
Diaveridin QP51AX18
Diazepam QN05BA01
Diazepam N05BA01
Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner N05AH
Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner QN05AH
Diazinon QP53AF03
Diazoxid QV03AH01
Diazoxid V03AH01
Diazoxid C02DA01
Diazoxid QC02DA01
Dibekacin QJ01GB09
Dibekacin J01GB09
Dibekacin S01AA29
Dibekacin QS01AA29
Dibenzepin QN06AA08
Dibenzepin N06AA08
Dibenzo-bicyclo-octadien derivater N05BD
Dibenzo-bicyclo-octadien-derivater QN05BD
Dibotermin alfa QM05BC01
Dibotermin alfa M05BC01
Dibrompropamidin D08AC01
Dibrompropamidin QD08AC01
Dibrompropamidin QS01AX14
Dibrompropamidin S01AX14
Dibromtyrosin QH03BX02
Dibromtyrosin H03BX02
Dibunat R05DB16
Dibunat QR05DB16
Dibutylphthalat P03BX03
Dibutylsuccinat P03BX04
Dibutylsuccinat QP53GX03
Dibutyltindilaurat QP52AX04
Dichloracetamid-derivater P01AC
Dichloralphenazon N05CC04
Dichloralphenazon QN05CC04
Dichlorbenzylalkohol R02AA03
Dichlorophen QP52AG01
Dichlorophen P02DX02
Dichlorvos QP52AB03
Dichlorvos QP53AF04
Dichlorvos, kombinationer QP53AF54
Diclazuril QP51BC03
Diclofenac QM01AB05
Diclofenac QM02AA15
Diclofenac QS01BC03
Diclofenac S01BC03
Diclofenac QD11AX18
Diclofenac M02AA15
Diclofenac M01AB05
Diclofenac D11AX18
Diclofenac og antiinfectiva S01CC01
Diclofenac og antiinfectiva QS01CC01
Diclofenac, komb. QM01AB55
Diclofenac, kombinationer M01AB55
Diclofenamid QS01EC02
Diclofenamid S01EC02
Dicloxacillin J01CF01
Dicloxacillin QJ01CF01
Dicloxacillin QJ51CF01
Dicoumarol QB01AA01
Dicoumarol B01AA01
Dictyocaulus vaccine QI02AN01
Dictyocaulus vaccine QI02AO01
Dicyclanil QP53AX24
Dicycloverin QA03AA07
Dicycloverin A03AA07
Didanosin J05AF02
Didanosin QJ05AF02
Didecyldimethylammoniumchlorid QD08AJ06
Didecyldimethylammoniumchlorid D08AJ06
Dienestrol G03CB01
Dienestrol G03CC02
Dienestrol QG03CB01
Dienestrol QG03CC02
Dienogest QG03DB08
Dienogest G03DB08
Dienogest og estradiol G03AB08
Dienogest og estradiol QG03AB08
Dienogest og ethinylestradiol QG03AA16
Dienogest og ethinylestradiol G03AA16
Dienogest og østrogen G03FA15
Dienogest og østrogen QG03FA15
Diethylcarbamazin P02CB02
Diethylcarbamazin QP52AH02
Diethylstilbestrol QG03CC05
Diethylstilbestrol QG03CB02
Diethylstilbestrol QL02AA01
Diethylstilbestrol G03CC05
Diethylstilbestrol G03CB02
Diethylstilbestrol L02AA01
Diethyltoluamid P03BX01
Diethyltoluamid QP53GX01
Difelikefalin QV03AX04
Difelikefalin V03AX04
Difemerin QA03AA09
Difemerin A03AA09
Difenoxin A07DA04
Difenoxin QA07DA04
Difenpiramid M01AB12
Difenpiramid QM01AB12
Difetarson QP51AD02
Difetarson P01AR02
Diflorason QD07AC10
Diflorason D07AC10
Difloxacin QJ01MA94
Diflubenzuron QP53BC02
Diflucortolon QD07XC04
Diflucortolon QD07AC06
Diflucortolon D07AC06
Diflucortolon og antiseptika D07BC04
Diflucortolon og antiseptika QD07BC04
Diflunisal N02BA11
Diflunisal QN02BA11
Difluprednat QS01BA16
Difluprednat S01BA16
Difluprednat D07AC19
Difluprednat QD07AC19
Difteri antitoxin J06AA01
Difteri immunoglobulin J06BB10
Difteri toxoid J07AF01
Difteri vacciner J07AF
Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus J07CA06
Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus-hepatitis b J07CA09
Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-tetanus-hepatitis b J07CA11
Difteri-hepatitis b-pertussis-tetanus J07CA05
Difteri-hepatitis b-tetanus J07CA07
Difteri-pertussis-poliomyelitis-tetanus J07CA02
Difteri-pertussis-polio-tetanus-hepatitis b J07CA12
Difteri-poliomyelitis-tetanus J07CA01
Difteri-rubella-tetanus J07CA03
Digestiva, incl. enzymer A09
Digestiva, incl. enzymer A09A
Digestiva, incl. enzymer QA09
Digestiva, incl. enzymer QA09A
Digitalis antitoxin QV03AB24
Digitalis antitoxin V03AB24
Digitalisblad QC01AA03
Digitalisblad C01AA03
Digitalis-glycosider C01AA
Digitalis-glycosider QC01AA
Digitoxin QC01AA04
Digitoxin C01AA04
Digoxin C01AA05
Digoxin QC01AA05
Dihexyverin QA03AA08
Dihexyverin A03AA08
Dihydralazin C02DB01
Dihydralazin QC02DB01
Dihydralazin og diuretika C02LG01
Dihydralazin og diuretika, komb.m. andre lægem. C02LG51
Dihydrocodein N02AA08
Dihydrocodein QN02AA08
Dihydrocodein og acetylsalicylsyre QN02AJ02
Dihydrocodein og acetylsalicylsyre N02AJ02
Dihydrocodein og andre non-opioide analgetika N02AJ03
Dihydrocodein og andre non-opioide analgetika QN02AJ03
Dihydrocodein og paracetamol QN02AJ01
Dihydrocodein og paracetamol N02AJ01
Dihydrocodein, kombinationer N02AA58
Dihydroemetin P01AX09
Dihydroergocristin QC04AE04
Dihydroergocristin N02CA06
Dihydroergocristin C04AE04
Dihydroergocristin, komb. QC04AE54
Dihydroergocristin, kombinationer C04AE54
Dihydroergocristin, kombinationer N02CA56
Dihydroergocryptinmesylat N04BC03
Dihydroergotamin N02CA01
Dihydroergotamin QN02CA01
Dihydroergotamin, kombinationer QN02CA51
Dihydroergotamin, kombinationspræparater N02CA51
Dihydroorotat dehydrogenase (dhodh) hæmmere L04AK
Dihydroorotat dehydrogenase (dhodh) hæmmere QL04AK
Dihydropyridin-derivater QC08CA
Dihydropyridin-derivater C08CA
Dihydrostreptomycin QA07AA90
Dihydrostreptomycin QJ51GA90
Dihydrostreptomycin QJ01GA90
Dihydrostreptomycin QS01AA15
Dihydrostreptomycin S01AA15
Dihydrotachysterol QA11CC02
Dihydrotachysterol A11CC02
Dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat A02AB04
Dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat QA02AB04
Diiodhydroxypropan D08AG04
Diiodhydroxyquinolin QG01AC01
Diiodohydroxypropan QD08AG04
Diiodohydroxyquinolin G01AC01
Diiodtyrosin H03BX01
Diiodtyrosin QH03BX01
Diisopromin QA03AX02
Diisopromin A03AX02
Dilazep C01DX10
Dilazep QC01DX10
Diloxanid P01AC01
Dilthiazem QC08DB01
Diltiazem QC05AE03
Diltiazem C08DB01
Diltiazem C05AE03
Dimazol D01AE17
Dimazol QD01AE17
Dimeflin R07AB08
Dimeflin QR07AB08
Dimemorfan QR05DA11
Dimemorfan R05DA11
Dimenhydrinat R06AA11
Dimenhydrinat QR06AA11
Dimenhydrinat, kombinationer QR06AA61
Dimenhydrinat, kombinationer R06AA61
Dimercaprol QV03AB09
Dimercaprol V03AB09
Dimetacrin QN06AA18
Dimetacrin N06AA18
Dimethoxanat QR05DB28
Dimethoxanat R05DB28
Dimethylaminopropionylphenothiazin QA03AC02
Dimethylaminopropionylphenothiazin A03AC02
Dimethylcarbat P03BX05
Dimethylfumarat QL04AX07
Dimethylfumarat L04AX07
Dimethylphthalat P03BX02
Dimethylphthalat QP53GX02
Dimethylsulfoxid QM02AX03
Dimethylsulfoxid QG04BX13
Dimethylsulfoxid M02AX03
Dimethylsulfoxid G04BX13
Dimethyltubocurarin M03AA04
Dimethyltubocurarin QM03AA04
Dimeticon P03AX05
Dimetinden QD04AA13
Dimetinden D04AA13
Dimetinden QR06AB03
Dimetinden R06AB03
Dimetofrin C01CA12
Dimetofrin QC01CA12
Dimetotiazin N02CX05
Dimetotiazin QN02CX05
Dimetridazol QP51AA07
Diminazen QP51DF01
Dinitolmid QP51BX06
Dinitrogenoxid QN01AX13
Dinitrogenoxid N01AX13
Dinitrogenoxid, komb. N01AX63
Dinitrogenoxid, komb. QN01AX63
Dinoprost G02AD01
Dinoprost QG02AD01
Dinoproston QG02AD02
Dinoproston G02AD02
Dinutuximab beta L01FX06
Dinutuximab beta QL01FX06
Diodon QV08AA10
Diodon V08AA10
Diosmectit QA07BC05
Diosmectit A07BC05
Diosmin C05CA03
Diosmin, kombinationer C05CA53
Dipeptidyl peptidase 4 (dpp-4)-hæmmere QA10BH
Dipeptidylpeptidase 4 (dpp-4) hæmmere A10BH
Diphemanil A03AB15
Diphemanil QA03AB15
Diphemanil og psykoleptika A03CA08
Diphenadion B01AA10
Diphenadion QB01AA10
Diphenhydramin QD04AA32
Diphenhydramin D04AA32
Diphenhydramin R06AA02
Diphenhydramin QR06AA02
Diphenhydramin, komb. QR06AA52
Diphenhydramin, kombinationer R06AA52
Diphenhydraminmethylbromid D04AA33
Diphenhydraminmethylbromid QD04AA33
Diphenoxylat QA07DA01
Diphenoxylat A07DA01
Diphenylbutylpiperidin-derivater N05AG
Diphenylbutylpiperidin-derivater QN05AG
Diphenylmethan-derivater QN05BB
Diphenylmethan-derivater N05BB
Diphenylpropylamin-derivater N02AC
Diphenylpropylamin-derivater QN02AC
Diphenylpyralin QR06AA07
Diphenylpyralin R06AA07
Diphenylpyralin, komb. QR06AA57
Diphenylpyralin, kombinationer R06AA57
Diphtherie-haemophilus-influenzae b-pertussis-tetanus-hepatitis b-mening J07CA13
Dipiperonylaminoethanol, komb. QN05CX06
Dipiperonylaminoethanol, kombinationer N05CX06
Dipivefrin QS01EA02
Dipivefrin S01EA02
Diprenorfin QV03AB92
Diprophyllin R03DA01
Diprophyllin QR03DA01
Diprophyllin og adrenergika QR03DB01
Diprophyllin og adrenergika R03DB01
Diprophyllin, komb. QR03DA51
Diprophyllin, kombinationer R03DA51
Dipyridamol QB01AC07
Dipyridamol B01AC07
Dipyrocetyl N02BA09
Dipyrocetyl QN02BA09
Dipyrocetyl og corticosteroid QM01BA02
Dipyrocetyl og corticosteroider M01BA02
Dipyrocetyl, komb. excl. psykoleptika QN02BA59
Dipyrocetyl, komb. med psykoleptika QN02BA79
Dipyrocetyl, kombinationer excl. psykoleptika N02BA59
Dipyrocetyl, kombinationer med psykoleptika N02BA79
Dipyron, kombinationer excl. psykoleptika N02BB52
Dipyron, kombinationer med psykoleptika N02BB72
Direkte faktor xa-hæmmere B01AF
Direkte faktor xa-hæmmere QB01AF
Direkte thrombin-inhibitorer QB01AE
Direkte virkende antivirale midler QJ05A
Direkte virkende antivirale midler J05A
Direkte virkende thrombin-inhibitorer B01AE
Dirithromycin J01FA13
Dirithromycin QJ01FA13
Dirlotapid QA08AB91
Diroximelfumarat QL04AX09
Diroximelfumarat L04AX09
Disopyramid C01BA03
Disopyramid QC01BA03
Distemper virus vaccine QI08AA02
Distemper virus vaccine QI20CD01
Distemper virus vaccine QI07AD05
Distemper virus vaccine baseret på mæslingevirus QI07AD14
Distemper virus+adenovirus vaccine QI07AD06
Distemper virus+adenovirus+parainfluenzavirus vaccine QI07AD10
Distemper virus+adenovirus+parvovirus antiserum QI07AM03
Distemper virus+adenovirus+parvovirus vaccine QI07AD02
Distemper virus+adenovirus+parvovirus+leptospira antiserum QI07AM01
Distemper virus+adenovirus+parvovirus+parainfluenzavirus vaccine QI07AD04
Distemper virus+parainfluenzavirus vaccine QI07AD07
Distemper virus+parvovirus vaccine QI07AD03
Distigmin N07AA03
Distigmin QN07AA03
Disulfiram N07BB01
Disulfiram P03AA04
Disulfiram, kombinationer P03AA54
Ditazol QB01AC01
Ditazol B01AC01
Dithranol D05AC01
Dithranol QD05AC01
Dithranol, kombinationer QD05AC51
Dithranol, kombinationer D05AC51
Diuretika C03
Diuretika QC03
Diuretika og kaliumbesparende midler i komb. QC03E
Diuretika og kaliumbesparende midler i komb. C03E
Div. midler til fordøjelsesorganer og stofskifte A16AX
Diverse A01AD11
Diverse M02AX10
Diverse QA01AB11
Diverse QM02AX10
Diverse R01AX10
Diverse QV
Diverse V
Diverse allergenekstrakter V01AA20
Diverse allergenekstrakter QV01AA20
Diverse antiinfectiva til lokal brug i mundhulen A01AB11
Diverse antiinfektiva og antiseptika, komb. QG01AX99
Diverse antiseptika R02AA20
Diverse kombinationer QD10AX30
Diverse kombinationer QB03AE10
Diverse kombinationer B03AE10
Diverse kombinationer D10AX30
Diverse midler t. fordøjelseskanal og metabolisme QA16AX
Diverse midler til lokal oral brug QA01AD11
Diverse mineralpræparater A12CX
Diverse nasalmidler QR01AX10
Diverse produkter til patter og yver QG52X
Diverse radiofarmaka til diagnostisk brug V09XX
Diverse radiofarmaka til smertepalliation V10BX
Diverse radiofarmaka til terapeutisk brug V10XX
Diverse radiofarmaka til terapeutisk brug QV10XX
Diverse repellanter QP53GX
Diverse thyroid diagnostiske radiofarmaka V09FX
Divozilimab QL04AG15
Divozilimab L04AG15
Dixanthogen P03AA01
Dixyrazin N05AB01
Dixyrazin QN05AB01
Diætpræparater til fedmebehandling V06A
Diætpræparater til fedmebehandling QV06A
Dl-methionin QV03AB26
Dl-methionin V03AB26
Dobutamin C01CA07
Dobutamin QC01CA07
Docetaxel QL01CD02
Docetaxel L01CD02
Docosanol D06BB11
Docosanol QD06BB11
Dodecloniumbromid, komb. QD08AJ59
Dodecloniumbromid, komb. D08AJ59
Dofetilid C01BD04
Dofetilid QC01BD04
Dolasetron QA04AA04
Dolasetron A04AA04
Dolutegravir J05AJ03
Dolutegravir QJ05AJ03
Dolutegravir og rilpivirin QJ05AR21
Dolutegravir og rilpivirin J05AR21
Domiodol R05CB08
Domiodol QR05CB08
Domiphen A01AB06
Domiphen QA01AB06
Domperidon QA03FA03
Domperidon A03FA03
Domperidon QP51DX06
Donanemab QN06DX05
Donanemab N06DX05
Donepezil N06DA02
Donepezil QN06DA02
Donepezil og memantin QN06DA52
Donepezil og memantin N06DA52
Donepezil, memantin og ginkgoblad N06DA53
Donepezil, memantin og ginkgoblad QN06DA53
Dopa og dopa-derivater QN04BA
Dopa og dopa-derivater N04BA
Dopamin C01CA04
Dopamin QC01CA04
Dopamin-agonister N04BC
Dopamin-agonister QN04BC
Dopaminerge stoffer QN04B
Dopaminerge stoffer N04B
Dopexamin C01CA14
Dopexamin QC01CA14
Doramectin QP54AA03
Doravirin QJ05AG06
Doravirin J05AG06
Doripenem J01DH04
Doripenem QJ01DH04
Dornase alfa (desoxiribonuclease) QR05CB13
Dornase alfa (desoxiribonuclease) R05CB13
Dorzagliatin QA10BX18
Dorzagliatin A10BX18
Dorzolamid S01EC03
Dorzolamid QS01EC03
Dostarlimab L01FF07
Dostarlimab QL01FF07
Dosulepin N06AA16
Dosulepin QN06AA16
Doxacuriumchlorid QM03AC07
Doxacuriumchlorid M03AC07
Doxapram QR07AB01
Doxapram R07AB01
Doxazosin C02CA04
Doxazosin QC02CA04
Doxazosin og finasterid QG04CA55
Doxazosin og finasterid G04CA55
Doxefazepam N05CD12
Doxefazepam QN05CD12
Doxepin QN06AA12
Doxepin N06AA12
Doxepin QD04AX01
Doxepin D04AX01
Doxercalciferol H05BX03
Doxercalciferol QH05BX03
Doxofyllin QR03DA11
Doxofyllin R03DA11
Doxorubicin QL01DB01
Doxorubicin L01DB01
Doxycyclin J01AA02
Doxycyclin A01AB22
Doxycyclin QJ01AA02
Doxycyclin QA01AB22
Doxylamin R06AA09
Doxylamin QR06AA09
Doxylamin, kombinationer QR06AA59
Doxylamin, kombinationer R06AA59
Drisapersen QM09AX04
Drisapersen M09AX04
Dronabinol A04AD10
Dronabinol QA04AD10
Dronedaron QC01BD07
Dronedaron C01BD07
Droperidol N05AD08
Droperidol QN05AD08
Dropropizin QR05DB19
Dropropizin R05DB19
Drospirenon G03AC10
Drospirenon QG03AC10
Drospirenon og estetrol QG03AA18
Drospirenon og estetrol G03AA18
Drospirenon og ethinylestradiol G03AA12
Drospirenon og ethinylestradiol QG03AA12
Drospirenon og østrogen QG03FA17
Drospirenon og østrogen G03FA17
Drotaverin A03AD02
Drotaverin QA03AD02
Drotrecogin alfa QB01AD10
Drotrecogin alfa (aktiveret) B01AD10
Droxicam M01AC04
Droxicam QM01AC04
Droxidopa C01CA27
Droxidopa QC01CA27
Droxypropin QR05DB17
Droxypropin R05DB17
Due-pox virus vaccine QI01ED01
Dulaglutid QA10BJ05
Dulaglutid A10BJ05
Duloxetin N06AX21
Duloxetin QN06AX21
Dupilumab QD11AH05
Dupilumab D11AH05
Durvalumab L01FF03
Durvalumab QL01FF03
Dutasterid QG04CB02
Dutasterid G04CB02
Duvelisib L01EM04
Duvelisib QL01EM04
Dyclonin N01BX02
Dyclonin QN01BX02
Dyclonin QR02AD04
Dyclonin R02AD04
Dydrogesteron G03DB01
Dydrogesteron QG03DB01
Dydrogesteron og østrogen QG03FB08
Dydrogesteron og østrogen QG03FA14
Dydrogesteron og østrogen G03FB08
Dydrogesteron og østrogen G03FA14
Dyr QV01AA11
Dyr V01AA11
Dysprosium(165-dy) kolloid V10AX03
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 10.06.2024 - 23.06.2024. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 17.06.2024.