Til Forsiden
O
LægemiddelDato for udgået
Obizur -
OCALIVA -
OCALIVA -
Occicel -
Ocrevus -
Octacillin Vet. -
Octagam -
Octanate -
Octanate LV -
OctaplasLG (0) (Udgået)30.11.2020
OctaplasLG (A) (Udgået)30.11.2020
OctaplasLG (AB) (Udgået)30.11.2020
OctaplasLG (B) (Udgået)30.11.2020
Octaplex -
Octaplex -
Octasa -
Octasa -
Octasa (Udgået)30.12.2019
Octostim -
Octreotid "Sun" -
Octreotid "Sun" -
Octreotid "Sun" (Udgået)26.08.2019
Octreotide "Pfizer" (Udgået)26.08.2019
Octreotide "Pfizer" (Udgået)26.08.2019
Octreotide "Pfizer" (Udgået)26.08.2019
Oculac -
Oculac -
Oculokom -
Odefsey -
Odrik -
Odrik -
Ofev -
Ofev -
Oftagel -
Oftaquix -
Oftaquix -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Nordic Prime" -
Olanzapin "Nordic Prime" -
Olanzapin "Nordic Prime" -
Olanzapin "Nordic Prime" -
Olanzapin "Orion" (Udgået)14.01.2019
Olanzapin "Orion" (Udgået)11.03.2019
Olanzapin "Orion" (Udgået)25.03.2019
Olanzapin "Orion" (Udgået)09.09.2019
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)23.09.2019
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" (Udgået)03.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapine "Glenmark Europe" -
Olanzapine "Glenmark Europe" -
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Mylan" -
Olanzapine "Mylan" (Udgået)19.11.2018
Olanzapine "Mylan" (Udgået)14.01.2019
Olanzapine "Mylan" (Udgået)22.04.2019
Olanzapine "Mylan" (Udgået)01.07.2019
Olanzapine "Mylan" (Udgået)13.01.2020
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" (Udgået)13.01.2020
Olanzapine "Teva" (Udgået)07.09.2020
Olazop -
Olazop -
Olazop -
Olazop -
Olbetam -
Olbetam -
Olbetam (Udgået)16.11.2020
Olimel N12 -
Olimel N12E -
Olimel N5E -
Olimel N7E -
Olimel N9 -
Olimel N9E -
Olimel Perifer N4E -
Olmesartan medox/hydrochl"Krka -
Olmesartan medox/hydrochl"Krka -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmetec -
Olmetec -
Olmetec -
Olmetec (Udgået)12.08.2019
Olmetec (Udgået)12.08.2019
Olmetec (Udgået)10.02.2020
Olmetec Plus -
Olmetec Plus -
Olmetec Plus (Udgået)07.09.2020
Olmetec Plus (Udgået)07.09.2020
Olopeg -
Olumiant -
Olumiant -
Olumiant (Udgået)25.02.2019
Olumiant (Udgået)26.08.2019
Omegaven -
Omeprazol "2care4" -
Omeprazol "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" (Udgået)03.06.2019
Omeprazol "Nordic Prime" -
Omeprazol "Pensa" (Udgået)03.06.2019
Omeprazol "Sandoz" -
Omeprazol "Sandoz" (Udgået)07.10.2019
Omeprazole "Teva" -
Omestad -
Omestad -
Omnic -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnipaque (Udgået)19.10.2020
Omnistad -
Omnistad (Udgået)17.12.2018
Omnitrope -
Omnitrope -
Omnitrope -
Onbrez Breezhaler -
Onbrez Breezhaler -
Oncaspar -
Oncaspar (Udgået)03.12.2018
Oncovin -
Oncovin (Udgået)15.07.2019
Ondansetron "Accord" -
Ondansetron "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Ondansetron "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Ondansetron "Aurobindo" -
Ondansetron "Aurobindo" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Fresenius Kabi" -
Ondansetron "Hameln" -
Ondansetron "Orifarm" -
Ondansetron "Orifarm" -
Ondansetron "Stada" -
Ondansetron "Stada" -
Ondexxya -
One-Alpha -
One-Alpha (Udgået)14.01.2019
Onglyza -
Onglyza -
Onglyza (Udgået)19.11.2018
Onglyza (Udgået)31.12.2018
Onivyde -
Onpattro -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Ontruzant -
Ontruzant (Udgået)23.03.2020
Onytec -
Onytec -
Onytec (Udgået)28.12.2020
Onytec (Udgået)11.01.2021
Opatanol -
Opdivo -
Opdivo -
Opdivo -
Ophtaclin Vet. -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea (Udgået)19.11.2018
Oprymea (Udgået)14.01.2019
Oprymea (Udgået)14.01.2019
Oprymea (Udgået)11.02.2019
Oprymea (Udgået)25.02.2019
Oprymea (Udgået)22.04.2019
Oprymea (Udgået)20.05.2019
Oprymea (Udgået)21.09.2020
Oprymea (Udgået)02.11.2020
Opsumit -
Optidox Vet. -
Optimmune Vet. -
Optimmune Vet. -
Optimol -
Optinate Septimum -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray (Udgået)31.12.2018
Optiray (Udgået)31.12.2018
Optison -
Oracea -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph (Udgået)27.07.2020
Orap -
Orap -
Orap -
Oraqix -
Orbenin Vet. -
Orbesealer Vet. -
Orencia -
Orencia -
Orencia -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin (Udgået)02.12.2019
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril (Udgået)27.01.2020
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long (Udgået)20.05.2019
Orfiril Long (Udgået)03.06.2019
Orfiril Long (Udgået)30.12.2019
Orfiril Retard -
Orgalutran -
Orgalutran (Udgået)31.12.2018
Orgalutran (Udgået)28.01.2019
Orgalutran (Udgået)02.12.2019
Orgalutran (Udgået)27.01.2020
Oridecin -
Oridiol -
Orilaxal -
Orionox -
Orionox -
Orionox -
Orionox (Udgået)04.05.2020
Orionox (Udgået)24.08.2020
Orionox (Udgået)24.08.2020
Orisantin -
Orivast (Udgået)20.05.2019
Orivast (Udgået)07.10.2019
Orivast (Udgået)18.11.2019
Orkambi -
Orkambi -
Orkambi -
Orkambi -
Orlistat "Orifarm" -
Orlistat "Rivopharm" -
Orlistat "Rivopharm" -
Orlistat "Sandoz" -
Orlistat "Teva" -
Ornibel -
Ornibel (Udgået)23.03.2020
Orphacol -
Osmohale -
Ospen -
Ospen -
Ospen -
Osurnia -
Osurnia (Udgået)29.07.2019
OsvaRen -
Otazem -
Otezla -
Otezla -
Otimectin Vet. -
Otomax Vet. -
Otrivin Junior ukonserveret -
Otrivin Menthol ukonserveret -
Otrivin ukonserveret -
Ovaleap -
Ovaleap -
Ovaleap -
Ovaleap (Udgået)09.03.2020
Ovaleap (Udgået)09.03.2020
Ovaleap (Udgået)09.03.2020
Ovareline -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin (Udgået)30.12.2019
Ovison -
Ovison -
Ovitrelle -
Oxabenz -
Oxaliplatin "Accord" -
Oxaliplatin "Fresenius Kabi" -
Oxapax -
Oxazepam "Alternova" -
Oxcanor -
Oxcarbazepin "Jubilant" -
Oxcarbazepin "Jubilant" -
Oxcarbazepin "Mylan" -
Oxcarbazepin "Mylan" -
Oxcarbazepin "Mylan" -
Oxcarbazepin "Nordic Prime" -
Oxcarbazepin "Orion" -
Oxcarbazepin "Orion" -
Oxcarbazepin "Orion" (Udgået)07.09.2020
Oxcarbazepin "Paranova" -
Oxcarbazepine "STADA" (Udgået)03.06.2019
Oxcarbazepine "STADA" (Udgået)18.11.2019
Oxeol (Udgået)28.12.2020
Oxexin -
Oxexin (Udgået)30.11.2020
Oxis Turbohaler -
Oxis Turbohaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler (Udgået)30.12.2019
Oxis Turbuhaler (Udgået)07.09.2020
Oxybee -
Oxycodone "Hameln" -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Vitabalans" -
Oxycodone "Vitabalans" -
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)22.04.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)20.05.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)12.08.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)26.08.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)09.09.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)09.09.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)23.09.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)21.10.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)16.12.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)27.01.2020
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)07.09.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)03.12.2018
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)25.03.2019
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)21.10.2019
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)18.11.2019
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)13.01.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)07.09.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)21.09.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)16.11.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)16.11.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)30.11.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)30.11.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)28.12.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)28.12.2020
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)28.12.2020
Oxycodonhydrochlorid "2care4" (Udgået)16.11.2020
Oxycodonhydrochlorid "2care4" (Udgået)28.12.2020
Oxycodonhydrochlorid "Acino" (Udgået)22.04.2019
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" (Udgået)20.04.2020
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" (Udgået)04.05.2020
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" (Udgået)13.07.2020
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" (Udgået)24.08.2020
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" (Udgået)21.09.2020
Oxycodonhydrochlorid "G.L." -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)11.02.2019
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)11.03.2019
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)06.05.2019
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)28.12.2020
Oxycodonhydrochlorid "Orion" (Udgået)16.12.2019
OxyContin (Udgået)18.11.2019
OxyContin (Udgået)23.03.2020
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot -
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyContin Depot (Udgået)29.06.2020
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm Dispersa -
OxyNorm Dispersa -
OxyNorm Dispersa -
Oxytobel -
Oxytocin "Elanco" (Udgået)06.04.2020
Oxytocin "Intervet" Vet. -
Oxytocin "Orifarm" -
Ozalin -
Ozempic -
Ozempic -
Ozempic -
Ozurdex -
Ozurdex (Udgået)28.01.2019
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 11.01.2021 - 24.01.2021. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 22.01.2021.