Til Forsiden
O
LægemiddelDato for udgået
Obizur -
OCALIVA -
OCALIVA -
Ocrevus -
Octacillin Vet. -
Octagam -
Octanate -
Octanate (Udgået)20.11.2017
Octanate LV -
OctaplasLG (0) -
OctaplasLG (A) -
OctaplasLG (AB) -
OctaplasLG (B) -
Octaplex -
Octaplex -
Octasa -
Octasa -
Octasa -
Octasa (Udgået)12.03.2018
Octasa (Udgået)26.03.2018
Octasa (Udgået)23.04.2018
Octasa (Udgået)24.09.2018
Octasa (Udgået)06.05.2019
Octostim -
Octreotid "Sun" -
Octreotid "Sun" -
Octreotid "Sun" -
Octreotide "Hospira" -
Octreotide "Hospira" -
Octreotide "Hospira" -
Oculac -
Oculac -
Odefsey -
Odrik -
Odrik -
Ofev -
Ofev -
Oftagel -
Oftaquix -
Oftaquix -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" -
Olanzapin "Accord" (Udgået)20.05.2019
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Actavis" -
Olanzapin "Nordic Prime" (Udgået)18.12.2017
Olanzapin "Orion" -
Olanzapin "Orion" (Udgået)17.07.2017
Olanzapin "Orion" (Udgået)09.10.2017
Olanzapin "Orion" (Udgået)08.10.2018
Olanzapin "Orion" (Udgået)14.01.2019
Olanzapin "Orion" (Udgået)11.03.2019
Olanzapin "Orion" (Udgået)25.03.2019
Olanzapin "Sandoz" -
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)09.10.2017
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)06.11.2017
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)06.11.2017
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)06.11.2017
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)04.12.2017
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)12.03.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)21.05.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)24.09.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Sandoz" (Udgået)22.10.2018
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" -
Olanzapin "Stada" (Udgået)03.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapin "Stada" (Udgået)17.06.2019
Olanzapine "Glenmark Europe" (Udgået)08.04.2019
Olanzapine "Glenmark Europe" (Udgået)03.06.2019
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Glenmark" -
Olanzapine "Glenmark" (Udgået)03.12.2018
Olanzapine "Glenmark" (Udgået)22.04.2019
Olanzapine "Glenmark" (Udgået)17.06.2019
Olanzapine "Mylan" -
Olanzapine "Mylan" -
Olanzapine "Mylan" (Udgået)19.11.2018
Olanzapine "Mylan" (Udgået)14.01.2019
Olanzapine "Mylan" (Udgået)22.04.2019
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" -
Olanzapine "Teva" (Udgået)11.02.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)22.04.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)06.05.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)03.06.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)03.06.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)17.06.2019
Olanzapine "Teva" (Udgået)17.06.2019
Olbetam -
Olbetam -
Olbetam -
Olimel N5E -
Olimel N7E -
Olimel N9 -
Olimel N9E -
Olimel Perifer N4E -
Olmesartan medox/hydrochl"Krka -
Olmesartan medox/hydrochl"Krka -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmesartan medoxomil "Krka" -
Olmetec -
Olmetec -
Olmetec -
Olmetec Plus -
Olmetec Plus -
Olopeg -
Olumiant -
Olumiant -
Olumiant (Udgået)25.02.2019
Olysio (Udgået)27.03.2017
Olysio (Udgået)07.05.2018
Omegaven -
Omeprazol "Actavis" (Udgået)14.08.2017
Omeprazol "Actavis" (Udgået)23.10.2017
Omeprazol "Actavis" (Udgået)27.08.2018
Omeprazol "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Omeprazol "Aurobindo" (Udgået)24.09.2018
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" -
Omeprazol "Medical Valley" (Udgået)07.05.2018
Omeprazol "Medical Valley" (Udgået)13.08.2018
Omeprazol "Medical Valley" (Udgået)03.06.2019
Omeprazol "Pensa" (Udgået)20.11.2017
Omeprazol "Pensa" (Udgået)03.06.2019
Omeprazol "Sandoz" -
Omeprazol Matrix Pharmaceutic. (Udgået)27.03.2017
Omeprazol Matrix Pharmaceutic. (Udgået)09.10.2017
Omeprazol Matrix Pharmaceutic. (Udgået)04.12.2017
Omeprazole "Teva" -
Omestad -
Omestad -
Omestad (Udgået)22.04.2019
Omnic -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnipaque -
Omnistad -
Omnistad (Udgået)17.12.2018
Omnitrope -
Omnitrope -
Omnitrope -
Onbrez Breezhaler -
Onbrez Breezhaler -
Onbrez Breezhaler (Udgået)19.06.2017
Onbrez Breezhaler (Udgået)17.07.2017
Onbrez Breezhaler (Udgået)17.07.2017
Onbrez Breezhaler (Udgået)01.01.2018
Onbrez Breezhaler (Udgået)29.01.2018
Onbrez Breezhaler (Udgået)23.04.2018
Onbrez Breezhaler (Udgået)24.09.2018
Oncaspar -
Oncaspar (Udgået)03.12.2018
Oncovin -
Ondansetron "Accord" -
Ondansetron "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Ondansetron "Amneal" (Udgået)11.02.2019
Ondansetron "Aurobindo" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Bluefish" -
Ondansetron "Fresenius Kabi" -
Ondansetron "Hameln" -
Ondansetron "Hameln" (Udgået)12.03.2018
Ondansetron "Orifarm" -
Ondansetron "Orifarm" -
Ondansetron "Stada" -
Ondansetron "Stada" -
Ondansetron "Takeda" (Udgået)27.03.2017
One-Alpha -
One-Alpha (Udgået)14.01.2019
Onglyza -
Onglyza -
Onglyza (Udgået)24.09.2018
Onglyza (Udgået)19.11.2018
Onglyza (Udgået)31.12.2018
Onivyde -
Onpattro -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Onsior -
Ontruzant -
Onytec -
Onytec -
Onytec -
Onytec -
Opatanol -
Opatanol (Udgået)08.05.2017
Opatanol (Udgået)03.06.2019
Opatanol (Udgået)17.06.2019
Opdivo -
Opdivo -
Opdivo -
Opgenra -
Opium "NMI" (Udgået)27.08.2018
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea -
Oprymea (Udgået)21.05.2018
Oprymea (Udgået)10.09.2018
Oprymea (Udgået)10.09.2018
Oprymea (Udgået)19.11.2018
Oprymea (Udgået)14.01.2019
Oprymea (Udgået)14.01.2019
Oprymea (Udgået)11.02.2019
Oprymea (Udgået)25.02.2019
Oprymea (Udgået)22.04.2019
Oprymea (Udgået)20.05.2019
Opsumit -
Optidox Vet. -
Optimmune Vet. -
Optimol -
Optimol Ukonserveret (Udgået)05.06.2017
Optinate Septimum -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray -
Optiray (Udgået)31.12.2018
Optiray (Udgået)31.12.2018
Optison -
Oracea -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph -
Oramorph (Udgået)08.10.2018
Oramorph (Udgået)08.10.2018
Orap -
Orap -
Orap -
Orap (Udgået)19.06.2017
Oraqix -
Orbenin Vet. -
Orbesealer Vet. -
Orencia -
Orencia -
Orencia -
Orencia (Udgået)18.06.2018
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfadin -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril -
Orfiril (Udgået)26.03.2018
Orfiril (Udgået)07.05.2018
Orfiril (Udgået)20.05.2019
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long -
Orfiril Long (Udgået)27.03.2017
Orfiril Long (Udgået)28.08.2017
Orfiril Long (Udgået)18.12.2017
Orfiril Long (Udgået)24.09.2018
Orfiril Long (Udgået)25.03.2019
Orfiril Long (Udgået)20.05.2019
Orfiril Long (Udgået)20.05.2019
Orfiril Long (Udgået)03.06.2019
Orfiril Retard -
Orgalutran -
Orgalutran (Udgået)27.08.2018
Orgalutran (Udgået)31.12.2018
Orgalutran (Udgået)28.01.2019
Orgalutran (Udgået)06.05.2019
Orionox -
Orionox -
Orionox -
Orionox -
Orionox -
Orionox (Udgået)11.02.2019
Orivast -
Orivast -
Orivast (Udgået)20.05.2019
Orkambi -
Orkambi -
Orkambi -
Orkambi -
Orlistat "Orifarm" (Udgået)03.12.2018
Orlistat "Sandoz" -
Orlistat "Teva" -
Orphacol -
Osmohale -
Osurnia -
OsvaRen -
Otazem -
Otezla -
Otezla -
Otimectin Vet. -
Otomax Vet. -
Otrivin Junior ukonserveret -
Otrivin Junior ukonserveret (Udgået)20.11.2017
Otrivin Menthol ukonserveret -
Otrivin Menthol ukonserveret (Udgået)20.11.2017
Otrivin ukonserveret -
Otrivin ukonserveret (Udgået)20.11.2017
Ovaleap -
Ovaleap -
Ovaleap -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovestin -
Ovison -
Ovison -
Ovitrelle -
Oxabenz -
Oxaliplatin "Accord" -
Oxaliplatin "Ebewe" (Udgået)18.06.2018
Oxaliplatin "Fresenius Kabi" -
Oxaliplatin "Hospira" (Udgået)24.09.2018
Oxapax -
Oxazepam "Alternova" -
Oxcarbazepin "Jubilant" -
Oxcarbazepin "Jubilant" -
Oxcarbazepin "Mylan" (Udgået)27.03.2017
Oxcarbazepin "Mylan" (Udgået)01.01.2018
Oxcarbazepin "Mylan" (Udgået)26.02.2018
Oxcarbazepin "Orion" -
Oxcarbazepin "Orion" -
Oxcarbazepin "Orion" -
Oxcarbazepine "STADA" -
Oxcarbazepine "STADA" (Udgået)18.12.2017
Oxcarbazepine "STADA" (Udgået)08.10.2018
Oxcarbazepine "STADA" (Udgået)03.06.2019
Oxeol -
Oxexin -
Oxexin (Udgået)14.01.2019
Oxez Turbuhaler (Udgået)30.07.2018
Oxis Turbohaler -
Oxis Turbohaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler -
Oxis Turbuhaler (Udgået)31.07.2017
Oxis Turbuhaler (Udgået)31.07.2017
Oxybee -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Teva" -
Oxycodone "Vitabalans" (Udgået)25.02.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" -
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)25.09.2017
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)06.11.2017
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)26.02.2018
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)21.05.2018
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)22.04.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)20.05.2019
Oxycodone Depot "Sandoz" (Udgået)03.06.2019
Oxycodonhydrochl. "Lannacher -
Oxycodonhydrochl. "Lannacher -
Oxycodonhydrochl. "Lannacher -
Oxycodonhydrochl. "Lannacher -
Oxycodonhydrochl. "Lannacher -
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)10.09.2018
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)10.09.2018
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)03.12.2018
Oxycodonhydrochl. "Lannacher (Udgået)25.03.2019
Oxycodonhydrochlorid "2care4" -
Oxycodonhydrochlorid "Acino" (Udgået)09.10.2017
Oxycodonhydrochlorid "Acino" (Udgået)04.12.2017
Oxycodonhydrochlorid "Acino" (Udgået)23.04.2018
Oxycodonhydrochlorid "Acino" (Udgået)22.04.2019
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" -
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" -
Oxycodonhydrochlorid "Actavis" -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." -
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)10.09.2018
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)11.02.2019
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)11.03.2019
Oxycodonhydrochlorid "G.L." (Udgået)06.05.2019
Oxycodonhydrochlorid "Orion" -
Oxycodonhydrochlorid "Teva" (Udgået)08.05.2017
Oxycodonhydrochlorid "Teva" (Udgået)19.06.2017
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin -
OxyContin (Udgået)03.07.2017
OxyContin (Udgået)27.08.2018
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm -
OxyNorm Dispersa -
OxyNorm Dispersa -
OxyNorm Dispersa -
Oxytobel -
Oxytocin "Elanco" -
Oxytocin "Intervet" Vet. -
Oxytocin "Orifarm" -
Oxytocin Vet. "Novartis" -
Ozalin -
Ozempic -
Ozempic -
Ozempic -
Ozurdex -
Ozurdex (Udgået)28.01.2019
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 17.06.2019 - 30.06.2019. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 27.06.2019.